โครงการอบรม "เทคนิคการทำครีมและโลชัน" (24 มิ.ย. 2555)

cream_lotion_techni_24062555

ขอเชิญบุคคลทั่วไป และศิษย์เก่าที่สนใจอบรมโครงการ "เทคนิคการทำครีมและโลชัน"

ค่าลงทะเบียน ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน (ฟรี)

วันที่จัดอบรม วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555 เวลา 8.00-16.45 น.
ณ สาขาเคมี ตึก 10 ชั้น 2 ห้อง 209 และห้อง 208
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 50 คน

วิธีการสมัคร ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2555 หรือจนกว่าจะเต็ม

หมายเหตุ การสมัครจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้รับการยืนยันจากทางสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ฯ

PR-Chemistry  Last Update 08 มิ.ย. 2555

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ คลิกที่นี่ New R

PR-Chemistry  Last Update 11 มิ.ย. 2555

หลักการและเหตุผล

ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภท ครีม และโลชัน เป็นที่นิยมแพร่หลายทั่วไป ซึ่งนอกจากจะใช้ได้แทบทุกเพศทุกวัยแล้ว ยังสามารถใช้ได้ทุกฤดูกาลอีกด้วย นับได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับครอบครัว ในยุคปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ครีมและโลชันแต่ละยี่ห้อ นอกจากจะมีจุดเด่นทั้งด้านกลิ่นและเนื้อครีมเฉพาะตัว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่จึงดูเหมือนว่ากระบวนการจะยุ่งยากและซับซ้อน อย่างไรก็ตามขั้นตอนหลักๆ ของการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทครีมและโลชัน ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้จะได้ฝึกปฏิบัติการทำครีม และโลชันด้วยตนเอง สามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการนำไปแระยุกต์เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ครีมและโลชันที่เป็นสูตรของตนเองเพื่อสร้างรายได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติการทำครีม และโลชันเบื้องต้นสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้สนใจเกี่ยวกับการทำครีมและโลชัน

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป และศิษย์เก่าที่สนใจการทำการทำครีมและโลชัน

กำหนดการจัดงาน

เวลา

กิจกรรม

08.00-09.00 น.

ลงทะเบียน และพิธีเปิด

09.00-10.30 น.

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับครีมและโลชันเทคนิคการทำครีมและโลชัน

10-30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงเช้า

10.45 -12.15 น.

ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ ชุดที่ 1

  • การทำครีมบำรุงผิวหน้า (ไนท์ครีม)
  • การทำโลชันทาผิว

12.15 -13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 -14.30 น.

ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ ชุดที่ 2

  • การทำครีมกันแดด
  • การทำครีมทาผิว

14-30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงบ่าย

14-45-16.15 น.

ปฏิบัติการทำผลิตภัณฑ์ ชุดที่ 3

  • การทำครีมเจล สูตร 1
  • การทำครีมเจล สูตร 2

16.15-16.45 น.

พิธีปิด

หมายเหตุ กำหนดการและปฏิบัติการผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า