คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งกรรมการโครงการ "การผลิตเคมีภัณฑ์ที่ใช้ภายในครัวเรือน" (23 กพ. 56)

Pdfคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 038/2556 คลิกที่นี่
แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ "การผลติเคมีภัณฑ์ที่ใช้ภายในครัวเรือน"
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556
Last Update 22 ก.พ. 56

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งกรรมการโครงการ "การสกัดน้ำมันหอมระเหยฯ" (27 มค. 56)

Pdfคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 012/2556 คลิกที่นี่
แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ "โครงการอบรมกระบวนการสกัดน้ำมันหอมระเหยและการประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยในผลิตภัณฑ์"
Last Update 21 ม.ค. 56

คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งกรรมการวันคล้ายวันสถาปนา มทรก.

Pdfคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 007/2556 คลิกที่นี่
แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Last Update 21 ม.ค. 56

บันทึกข้อความ ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในสถานประกอบการ

Memoบันทึกข้อความ ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ศึกษาต่อในระดับ ป.โท และเอก  และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในสถานประกอบการ คลิกที่นี่
PR-Chemistry Last Update 03 ม.ค. 2556

บันทึกข้อความ การส่งผลการแก้ไข I ภาค 1/2555

memoบันทึกข้อความ เรื่อง การส่งผลการแก้ไขผลการศึกษาไม่สมบูรณ์ (I) ของรายวิชาปกติ ภาคเรียนที่ 1/2555 คลิกที่นี่

Last Update  17 ธ.ค. 55

บันทึกข้อความ ประกาศ มทร.ก. การจัดการเรียนการสอนชดเชย 2/2555

memoบันทึกข้อความ เรื่อง กำหนดการเรียนการสอนชดเชยวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2555  คลิกที่นี่

Last Update  17 ธ.ค. 55

บันทึกข้อความ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

memoบันทึกข้อความ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555  คลิกที่นี่

Last Update  17 ธ.ค. 55

บันทึกข้อความ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

memoบันทึกข้อความ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา  คลิกที่นี่

Last Update  12 ธ.ค. 55

บันทึกข้อความ ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ

memoบันทึกข้อความ ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการ  คลิกที่นี่

Last Update  12 ธ.ค. 55

บันทึกข้อความแบบขอเข้าชื่อเสนอ พรบ. เงินเดือน ฯ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

memoบันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และแจกแบบขอเข้าชื่อเสนอ พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  คลิกที่นี่

Last Update  12 ธ.ค. 55